Year 7

Week 35-37 Getting started

I detta arbetsområde kommer du att arbeta med följande moment:

 

  • Läsa och lyssna till olika typer av texter i läromedlet,
  • Samtala kring ämnen som har med arbetsområdet att göra och ge uttryck för egna erfarenheter,
  • Göra hörövningar,
  • Träna på datum och att bokstavera,
  • Lära nya ord och fraser – se länkar!
  • Träna hjälpverben be och have,
  • En portfoliouppgift: Skriva och svara på ett e-mail.

 

LÄNKAR!

För att träna på ord och fraser som ingår i arbetsområdet:

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/51

 

Om du vill träna din läsförmåga så besök Readtheory. Här är länken:

http://www.readtheory.org/

Advertisements