Year 9

Vecka 3-10 Literature Circle

Nu drar vi igång vårens första litteraturcirkel. Du kommer att få ha olika roller som ska genomföras varje vecka, t ex Vocabulary Enricher, Connector eller Discussion Director. Du kan också lyssna samtidigt som du läser till några av böckerna som ingår i kursen. Längst ned hittar du länkarna.

  • Du ska läsa en bok och delta i en litteraturcirkel. Till varje möte har du ca två roller att förbereda. Du presenterar dina tankar utifrån dina roller under mötets gång.
  • Tillsammans i gruppen bestämmer ni vilka roller ni ska ha inför nästkommande möte samt hur många sidor som ni ska läsa.
  • Du ska delta aktivt i samtalet och vara noga med att alla kommer till tals samt bidra till att samtalet utvecklas och fördjupas. Det gör du genom att lyssna på dina kamraters tankar och åsikter samt genom att ställa frågor som driver samtalet framåt.
  • Varje vecka har du två lektioner till ditt förfogande.  Den första lektionen läser du och förbereder dina roller. Under nästföljande lektion genomförs litteratursamtalet. När det är färdigt läser du vidare i din bok.
  • För att vara komma väl förberedd till dina möten är det viktigt att du i god väg innan mötet försäkrar dig om att du har hunnit läsa samt förbereda dina roller. För att lyckas med detta kommer du troligtvis behöva läsa vid andra tidpunkter än på dina engelsklektioner. Kom ihåg att du även har måltid samt läxhjälpen att tillgå.

Everything, Everything av Darron Carr: https://www.youtube.com/watch?v=D2eUBkcOhW4

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children av Ransom Riggs: https://www.youtube.com/watch?v=FM4E9ZHc3pM

Paper Towns av John Green: https://www.youtube.com/watch?v=pHeBpY-UF9o

Of Mice and Men av John Steinbeck: https://youtu.be/b4OQYGWEQ14?t=1m46s

Vecka 33-37 Music and Politics

I det här arbetsområdet ska du träna dig på att analysera texter i musik. Du ska resonera kring budskap och uttrycka dina tankar och åsikter. En av förmågorna som vi tränar i engelska är att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Du har fått instruktionen till arbetsområdet. I den finns det frågor till uppgifterna som du ska besvara men svaren ska vävas in i en löpande text. Här får du tips om hur du för ett resonemang:

  • Förklara betydelsen av ämnet som du ska resonera kring.
  • Ge konkreta exempel och beskriv hur människor i din omvärld påverkas.
  • Få med olika perspektiv genom att visa att man kan se saker från olika håll.
  • Visa på konsekvenser och förklara hur det ena leder till det andra.
  • Var noga med att få med olika tankar, värderingar, åsikter.

När du skriver är det viktigt att du använder ord och fraser som passar in i sammanhanget. Var noga med att använda linking words när du skriver för att skapa flyt i texten.

Link to playlist on Youtube

Linking words – Conjunctions and Transition words

English-English dictionary